lördag 26 mars 2016

Älskande Jesus, lär mej att vörda

1. Älskande Jesus, lär mig att vörda 
kärleken varmed du älskar din brud! 
Frälsningens källa 
ser jag nu välla 
över oss alla, förbarmande Gud. 

2. Ängslige Jesus, lär mig att vörda 
ängslan i själen du känt för din brud: 
halvdöd i dvala, 
oss att hugsvala 
låg du, vår kvalde, bedrövade Gud. 

3. Fängslade Jesus, lär mig att vörda 
banden, med vilka du löste din brud. 
Friköpt blev trälen, 
lösgiven själen 
genom en bunden men allsmäktig Gud. 

4. Blodige Jesus, lär mig att vörda 
blodet, med vilket du tvådde din brud. 
Att vi är rena 
kan vi allena 
tacka vår röde och blodige Gud. 

5. Pinade Jesus, lär mig att vörda 
smärtan och slagen du tog för din brud.
Så ifrån pina
har du de dina
räddat för evigt, vår korsfäste Gud!  

6. Dödade Jesus, lär mig att vörda 
helvetesdöden du led för din brud!
Här ser vi döden
dödad och glöden 
släckt av vår döde, men levande Gud! 

7. Jesus, min Jesus, lär mig att vörda brudgummehjärtat du har för din brud! 
Må vi oss glädja, 
evigt tillbedja 
Jesus, vår Frälsare, Konung och Gud!

Text: Anders Carl Rutström, bearb. A.H.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar